Συνεργαζόμενοι Φορείς

Είστε εδώ

Municipality of Lousada

Ο Δήμος της Lousada είναι ένας φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πόλη της Lousada ανήκει στην περιφέρεια του Porto και καλύπτει έκταση 95 km². Βρίσκεται στο κέντρο της Vale do Sousa, αποτελείται από 25 δημοτικά διαμερίσματα και έχει περίπου 50.000 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα

Associação BioLiving

Η BioLiving είναι μία βραβευμένη ΜΚΟ με σύνθημα "Φύση και Εκπαίδευση για ‘Ολους". Οι στόχοι της, μεταξύ άλλων, είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της εμπλοκής περιβαλλοντικά ευαίσθητων πολιτών και τη δημόσια συμμετοχή για την προστασία της φύσης με την ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και την προώθηση της ενσωμάτωσης, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, χρησιμοποιώντας την εκπαίδευση, τους φυσικούς πόρους και την προστασία της φύσης.

Διαβάστε περισσότερα

Leave No Trace

Το Leave No Trace είναι ένα Υπαίθριο Πρόγραμμα Ηθικής Εκπαίδευσης σχεδιασμένο να προάγει και να εμπνέει την υπεύθυνη υπαίθρια αναψυχή μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και των συνεργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

Cesefor

Το ίδρυμα CESEFOR είναι ένας μη-κερδοσκοπικός ιδιωτικός οργανισμός που συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τομέα της δασοκομίας μέσω της έρευνας, της καινοτομίας και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, δίνοντας προτεραιότητα στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι τελικοί του χρήστες στα πλαίσια αυτού του προγράμματος είναι οι ΜΚΟ και τα Ιδρύματα της Castile και της León καθώς επίσης και οι εθνικοί φορείς. Το CESEFOR αναδεικνύει τις προσπάθειες φορέων για το περιβάλλον, τη δασοκομία, τη βιοποικιλότητα και την αγροτική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Play Solutions Audiovisuais

Η Play Solutions Audiovisuais είναι ένας οπτικοακουστικός παραγωγός ντοκιμαντέρ, εταιρικών ταινιών, ειδησεογραφίας, τηλεοπτικών προγραμμάτων και viral videos. Κυρίως ασχολείται με τη διάδοση της επιστήμης και της τεχνολογίας, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, καθώς επίσης αναπτύσσει εγχειρήματα σε άλλους τομείς και διαθέτει πολύτιμη οπτικοακουστική εμπειρία σε image capturing (HD images and 4K UHD, slow motion HD, aerial images and multi-camera recording), video post-production και sound design.

Διαβάστε περισσότερα

E.N.T.E.R.

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφοράς και Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων των έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης E.N.T.E.R., ιδρύθηκε το 2005 με σκοπό να παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο. Κύριο μέλημα του είναι η αξιοποίηση και η διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων της ΕΕ και η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την ανάπτυξη ομάδων εργασίας, τη διάδοση πληροφοριών και την παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους φορείς για την ενεργό προώθηση των έργων τους σε ολόκληρη την ήπειρο.

Διαβάστε περισσότερα

AUEB – Athens University of Economics and Business

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το 1920 και είναι το τρίτο αρχαιότερο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Το ερευνητικό του κέντρο (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διευθύνεται από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων, διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα εντός του πεδίου εξειδίκευσής του, δηλαδή τα οικονομικά, τη διοίκηση επιχειρήσεων και την πληροφορική. Κατά τη διάρκεια των ετών το ερευνητικό κέντρο ανακοινώνει εξέχουσα απόδοση.

Διαβάστε περισσότερα

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch