Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Παρατηρητήριο

Είστε εδώ

Output: 
IO4. Διαδικτυακή Πλατφόρμα και Παρατηρητήριο

Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του NGEurope μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Παρατηρητήριο, στο οποίο παρουσιάζονται παραδείγματα επιτυχημένων ΜΚΟ από τις πέντε χώρες. Πιστεύουμε πως η προβολή αυτών των αληθινών προτύπων μπορεί να είναι ένας καλός και πρακτικός τρόπος προβολής νέων μεθόδων και προσεγγίσεων της ηγεσίας.

Πρόσβαση εδώ.

Lousada BioLiving Leave no trace Cesefor Play Solutions ENTER Athens University

About NGEurope

NGEurope: Promoting European social cohesion through leadership and change engagement by NGOs

Get In Touch